Герман хэлний төсөлт ажил "Уншлагын шөнө"


Герман хэлний төсөлт ажил "Уншлагын шөнө"
2009-2014 онуудад хэрэгжиж байгаа  ба  5 -6-р ангийн сурагчдын дунд  зохион байгуулагддаг.  Одоогийн байдлаар 65 сурагч хамрагдаад байна. Төсөлт ажлыг герман хэлний багш Ц.Оюунхишиг, Б.Гантуяа, монгол хэлний багш Саруул ,  анги удирдсан багш нар хамтран зохион байгуулдаг. 


coupons for cialis printable prescription discount coupon cialis coupons online
cialis coupon code drug discount coupons cialis discount coupons online
claritine za psa go claritine koliko na dan
apranax 250 ironsharpdev.com apranax compendium
sildenafil krka cijena open sildenafil 100 mg
tryptizol 10 mg engorda go tryptizol 50
ataraxia read atarax precio
levitra 10mg go levitra
microlite pill weight loss sigridw.com microlite pill