НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ИНДЕКСИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЛОО


НИЙСЛЭЛИЙН ШИЛДЭГ СУРГУУЛИУД
1. Баянгол дүүрэг 38-р сургууль
2. Чингэлтэй дүүрэг 17-р сургууль
3. Налайх дүүрэг 109-р сургууль
4. Сүхбаатар дүүрэг 6-р сургууль
5. Багануур дүүрэг "Гүн галуутай" цогцолбор
6. Сүхбаатар дүүрэг ЛӨЗБАС
7. Баянзүрх дүүрэг 55-р сургууль
8. Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль
9. Налайх дүүрэг "Эрдмийн оргил" цогцолбор
10. Сүхбаатар дүүрэг МУБИС-ийн ЕБС
11. Сонгинохайрхан дүүрэг 134-р сургууль
12. Хан-Уул дүүрэг 60-р сургууль
13. Баянзүрх дүүрэг "Амгалан" цогцолбор
14. Сүхбаатар дүүрэг 25-р сургууль
15. Хан-Уул дүүрэг 130-р сургууль