Нийслэлийн "ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ" тэмцээнд амжилттай оролцсон БГД-ийн СҮЛД баг


Нийслэлийн "ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ" тэмцээнд амжилттай оролцсон БГД-ийн 38-р сургуулийн СҮЛД баг