Тесла сургууль болон Монгол-Германы хамтарсан Александр фон Хумбольдтын нэрэмжит 38-р сургуулийн сурагч солилцоо


Тесла сургууль болон  Монгол- Германы хамтарсан Александр фон Хумбольдтын нэрэмжит 38-р сургуулийн сурагч солилцоо