"ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ-СУРГАЛТ"


Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн математикийн багш нарын сургалтыг НБГ-тай хамтран зохион байгууллаа. Математик- мэдээлэл технологийн секцийн багш нар сурагчдын бүтээлээр, багшийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж солилцлоо.