"Цасны эсрэг- Цагаан сэтгэл" аян


"Цасны эсрэг- Цагаан сэтгэл" аянд сургуулийн сурагчид Ховд аймгийн Булган сумын малчдад тусаллаа.