2019 оны 3 сарын 30ны шѳнѳ 4-1, 4-3, 5-3, 5-4 ангиудын 25 сурагчидтай Уншлагын шѳнѳ тѳсѳлт ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.